Zmień wygląd strony na:
kontakte-mail
WITAMY NA STRONIE URZĘDU SKARBOWEGO W PLESZEWIE

Godziny urzędowania:
Poniedziałek - czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 18:00
Skrzynka wrzutowa
funkcjonująca całą dobę

KOMUNIKAT
opublikowano: 2015-08-11


ZACHĘCAMY DO ODWIEDZIN, KORZYSTANIA Z SERWISU NA KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ KARTY NAJPOPULARNIEJSZYCH USŁUG ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

www.obywatel.gov.pl

KOMUNIKAT
opublikowano: 2015-07-17


Nowe strony BIP+ izb skarbowych i urzędów skarbowych

Ministerstwo Finansów wraz z izbami skarbowymi uruchomiło nowe podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) izb i urzędów skarbowych. Można już korzystać z nowych stron internetowych izb i urzędów skarbowych. Przygotowane strony mają nową szatę graficzną i ujednoliconą w skali całego kraju strukturę. Strony BIP poszczególnych izb skarbowych zawierają informacje dotyczące izby i podległych jej urzędów skarbowych. Zawierają informacje na temat organizacji i działalności Administracji Podatkowej, informacje ogólne oraz wymagane przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej dotyczące danej jednostki.

Poniżej znajdziecie Państwo link do nowej strony internetowej Urzędu Skarbowego w Pleszewie

Nowa strona internetowa
Urzędu Skarbowego w Pleszewie

KOMUNIKAT

Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.Obowiązek składania deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-8AR, oraz informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/ IFT-1R, a także roczne rozliczenie podatku PIT-40) w formie elektronicznej od 1 stycznia 2015r. ...czytaj dalej

KOMUNIKAT
opublikowano: 2015-03-30

W związku z art. 37 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, Ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 12 lutego 2015 r. poz. 211) należności i zobowiązania podległych urzędów skarbowych stają się należnościami i zobowiązaniami izby skarbowej.
W związku z powyższym Urząd Skarbowy w Pleszewie informuje, że z dniem 31.03.2015 r. zostaje zamknięty rachunek bankowy tutejszego Urzędu Skarbowego dotyczącego dochodów państwowej jednostki budżetowej Nr  51 1010 1469 0007 2322 3100 0000

Od 1 kwietnia 2015 r. będzie obowiązywał poniższy rachunek:
57 1010 1469 0007 2322 2700 0000
prowadzony  przez Narodowy Bank Polski.

KOMUNIKAT
opublikowano: 2015-02-25

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie informuje, że w nawiązaniu do ogólnopolskiej inicjatywy Ministerstwa Finansów organizuje:
Dzień otwarty
w Urzędzie Skarbowym w Pleszewie
w dniu 7 marca 2015 r. (sobota)
w godzinach 9:00 – 13:00

W tym dniu zapraszamy Państwa do naszego urzędu, gdzie nasi pracownicy udzielą fachowych informacji i pomocy w sprawach załatwianych przez tutejszy organ.

W programie:
- prezentacja multimedialna na temat wypełniania i wysyłania zeznań rocznych w formie elektronicznej,
- prezentacja multimedialna dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
- możliwość wypełnienia i wysyłania zeznania podatkowego drogą elektroniczną,
- przyjmowanie różnych pism i dokumentów składanych przez podatników.

Dodatkowo w dniach 29 i 30 kwietnia 2015 r. Urząd Skarbowy w Pleszewie będzie przyjmował zeznania roczne do godziny 18:00.
Serdecznie zapraszamy!

KOMUNIKAT
opublikowano: 2015-02-23

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie informuje, że wzorem lat poprzednich uruchamia punkty obsługi podatnika w siedzibach gmin, które będą obsługiwane przez pracowników Urzędu Skarbowego w Pleszewie. ...czytaj dalej

KOMUNIKAT
opublikowano: 2015-01-20

Kasy rejestrujące
Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). ...czytaj dalej

Likwidacja zaświadczeń VAT-25 od 1 stycznia 2015r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 r. znosi się obowiązek uzyskania z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji pojazdów sprowadzanych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej zaświadczenia VAT-25 potwierdzającego uiszczenie przez podatnika podatku lub brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu tych pojazdów. Zaświadczenie od dnia 1 stycznia 2015r. nie będzie wymagane przez organy dokonujące stałej rejestracji pojazdów. ...czytaj dalej

Brak obowiązku uzyskania potwierdzenia zgłoszenia VAT-R od 1 stycznia 2015 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie informuję, że z dniem 1 stycznia 2015r. został zniesiony obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przez podatników zobowiązanych do dokonania takiego zgłoszenia. ...czytaj dalej

KOMUNIKAT
opublikowano: 2015-01-13

Szanowni Państwo. W związku trwającym okresem składania rocznych zeznań podatkowych Urząd Skarbowy w Pleszewie zachęca do skorzystania z możliwości elektronicznego przesyłania do urzędu skarbowego zeznań podatkowych.

W celu ułatwienia kontaktów z administracja podatkową od kilku lat priorytetowo traktowane są przez Ministerstwo Finansów zadania ukierunkowane na umożliwienie podatnikom realizacji czynności składania informacji i deklaracji podatkowych poprzez kanały komunikacji elektronicznej. Stworzony w tym celu przez Ministerstwo Finansów system e-Deklaracje, umożliwia przesyłanie w formie elektronicznej do urzędu skarbowego szeregu dokumentów związanych z podatkami obsługiwanymi przez urzędy skarbowe (PIT, CIT, VAT i inne).

Urząd Skarbowy w Pleszewie zachęca Państwa do zapoznania się z możliwościami jakie stwarza system e-Deklaracje w zakresie elektronicznego przesyłania deklaracji podatkowych.

W okresie do 30 kwietnia 2015r. w Urzędzie Skarbowym w Pleszewie pracownicy Działu Obsługi Bezpośredniej – Sala Obsługi Podatnika w godzinach urzędowania pomagają podatnikom w wypełnianiu i przesyłaniu zeznań podatkowych w formie elektronicznej. W tym celu należy zgłosić pracownikowi chęć skorzystania z tej formy składania zeznania podatkowego.

Potrzebne informacje dotyczące systemu e-Deklaracje odnajdą Państwo na stronie www.e-deklaracje.gov.pl a w przypadku wątpliwości istnieje możliwość kontaktu z pracownikiem Urzędu Skarbowego w Pleszewie, tel. 062 508 17 87, czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 – 15:30, a w piątki w godzinach 7:30 – 18:00.

Urząd Skarbowy w Pleszewie wierzy, że zalety płynące z elektronicznej komunikacji w postaci oszczędności czasu i wydatkowanych środków, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa, skłonią Państwa do zmiany praktyki w zakresie dostarczania deklaracji i zeznań podatkowych do urzędu skarbowego na rzecz ich elektronicznego przesyłania.

W 2014 roku do Urzędu Skarbowego w Pleszewie wpłynęło 22 % deklaracji w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej to:
- oszczędność czasu,
- niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
- łatwość wypełnienia,
- bezpieczeństwo przesyłanych danych,
- gwarancja poprawności składanej deklaracji,
- otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

KOMUNIKAT
opublikowano: 2015-01-13

Zasady rozliczania podatku VAT przez rolników

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie na podstawie przeprowadzonych w ostatnich latach kontroli podatkowych, czynnościach sprawdzających i analizy danych zawartych w składanych deklaracjach dla podatku od towarów i usług zaobserwował nieprawidłowości w zakresie rozliczania się rolników z tytułu podatku od towarów i usług. ...czytaj dalej

KOMUNIKAT
opublikowano: 2014-12-19

Uwaga na fałszywe e-maile informujące o zwrocie podatku

Ministerstwo Finansów informuje, że nie jest autorem napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza.
Forma informacji wskazuje, że została ona sporządzona przez osobę niewładającą poprawnie językiem polskim i może mieć na celu wyłudzenie od adresatów e-maili ich danych osobowych.

Ministerstwo Finansów złoży doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

Poniżej przykład fałszywego e-mailia:

szczegóły

Portal Podatkowy - czyli wszystko o podatkach w jednym miejscuKOMUNIKAT
opublikowano: 2014-07-14

UWAGA! Ministerstwo Finansów przestrzega przed oszustami!

Komunikat Ministerstwa Finansów ostrzegający przed próbami wyłudzenia od podatników i płatników opłaty za dokonanie rejestracji w Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencja Podatników ...czytaj dalej

KOMUNIKAT
opublikowano: 2014-05-22

Złożenie podania w formacie tzw. zwykłego e-maila – nie wywołuje skutków prawnych.
Wszelkiego rodzaju pisma, wnioski,podania, skargi, zapytania mogą być składane przez Internet za pomocą ePUAP - elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

EPUAP jest to narzędzie, dzięki któremu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności wychodzenia z domu. Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na ePUAP.

Posiadacz konta ma możliwość podpisania i przesłania podania do właściwej instytucji realizującej zadania publiczne poprzez potwierdzenie operacji kodem autoryzującym wysłanym przez system ePUAP na konto e-mail podane podczas zakładania profilu zaufanego.

Instrukcja założenia konta oraz instrukcje użytkownika ePUAP zamieszczone są na stronie www.epuap.gov.pl

Podanie złożone w tej formie powinno jednak być, dla swej prawnej skuteczności, podpisane przy użyciu profilu zaufanego ePUAP. Wniesienie podania jest również możliwe za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie BIP pod adresem www.bip.gov.pl

KOMUNIKAT
opublikowano: 2014-04-16

Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi ...czytaj dalej

KOMUNIKAT
opublikowano: 2014-03-13

Zastosowanie stawki podatku VAT 0% do dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki stacjonujących w Polsce. ...czytaj dalej

KOMUNIKAT
opublikowano: 2014-02-13

List otwarty Ministra Finansów w sprawie składania do Urzędów Skarbowych dokumentów (informacji, deklaracji, zeznań podatkowych) w formie elektronicznej.

szczegóły

KOMUNIKAT

VAT 2014R - sygnalizacja zmian w ustawie. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Prezentacja dotycząca nowych terminów rozliczeń VAT ...czytaj dalej

KOMUNIKAT

UWAGA WAŻNE - ODWROTNE OBCIĄŻENIE VAT DLA TOWARÓW „WRAŻLIWYCH”
Naczelnik Urzędu Skarbowego przypomina o zmianach w ustawie o podatku VAT, które obowiązują od dnia 1 października 2013r. (nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzona ustawą z dnia 26 lipca 2013r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawa (Dz.U. z 2013r. Poz. 1027). ...czytaj dalej


Ministerstwo Finansów ostrzega przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych


KOMUNIKAT

Informacja dla rodziców ws. sprawdzania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej prawidłowości procesu wyboru podręczników w szkołach.


KOMUNIKAT

---Informacja o obowiązku terminowego regulowania podatków---
Jednym z zadań statutowych urzędów skarbowych jest pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie przypomina o terminowym płaceniu podatków. Terminowe płacenie podatków pozwoli uniknąć podatnikowi takich skutków prawnych jak:
  • obowiązku uiszczenia oprócz kwoty zaległości także odsetek za zwłokę, oraz kosztów upomnień,
  • możliwości prowadzenia przez Naczelnika postępowania egzekucyjnego,
  • uniknięcia kosztów egzekucyjnych,
  • możliwości wydania przez Naczelnika decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej, następców prawnych,
  • kary przewidzianej w kodeksie karnym skarbowym.
Z poważaniem Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie

KOMUNIKAT

w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej VAT-REF do Luksemburga.

Ministerstwo Finansów informuje, że Luksemburg jako kraj członkowski zwrotu wprowadził wymaganie odnośnie do zgodności reprezentanta wymienionego w części C wniosku VAT-REF oraz właściciela rachunku bankowego, na który będzie dokonywany zwrot podatku VAT. Brak zgodności powoduje odrzucenie wniosku.

W związku z powyższym Ministerstwo Finansów przypomina, że zgodnie z polskim prawem pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, dla której zostało złożone pełnomocnictwo.

Formularz wniosku VAT-REF w części C w polu „Nazwisko” umożliwia wpisanie 90 znaków. Istnieje zatem możliwość wskazania, oprócz nazwiska pełnomocnika, także nazwy podmiotu, który on reprezentuje.

KOMUNIKAT

Informacja w sprawie egzekucji należności z tytułu opłat abonamentowych RTV...czytaj dalej


KOMUNIKAT

obowiązujące wzory deklaracji dla potrzeb rozliczenia podatku od towarów i usług oraz możliwości skorzystania z odliczenia "ulgi za złe długi"...czytaj dalej


KOMUNIKAT

Realizując standardy sprawnej informacji telefonicznej informujemy wszystkich podatników iż w okresie składania zeznań podatkowych wydzielono następujące numery telefonów do udzielania informacji w sprawie wypełniania zeznań rocznych:
62 508-17-87
62 508-00-25

KOMUNIKAT

Kolejna odsłona akcji "Weź paragon" w okresie ferii zimowych 2013r....czytaj dalej


KOMUNIKAT

Nowe, niższe limity zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych...czytaj dalej


KOMUNIKAT

Nowa witryna internetowa Ministerstwa Finansów

Została uruchomiona nowa witryna prokliencka Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl

KOMUNIKAT

W związku z artykułem pt. „Wmówili mu, że jest przestępcą” zamieszczonym w numerze 45 gazety „Życie Pleszewa” z dnia 9 listopada 2012 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie zamieszcza odpowiedź na ten artykuł skierowaną do redaktora naczelnego „Życia Pleszewa”.

szczegóły

KOMUNIKAT

"DZIEŃ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WIELKOPOLSCE"
wydarzeniem skierowanym do wszystkich mieszkańców województwa wielkopolskiego

szczegóły

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 18 czerwca br. na infolinii Krajowej Informacji Podatkowej będzie można uzyskać informacje udzielane przez Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie, dotyczące potwierdzania numerów VAT na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium RP. Jednocześnie zostanie wyłączony numer ( 63 ) 242 33 55, pod którym dotychczas można było uzyskać przedmiotowe informacje.

Pozostałe formy kontaktu z Biurem Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie w celu dokonania potwierdzenia numerów VAT podmiotów z innych państw członkowskich UE na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, pozostają bez zmian, tj.:
pocztą tradycyjną na adres:
Biuro Wymiany Informacji Podatkowych Izby Skarbowej w Poznaniu, ul. Poznańska 46, 62 - 510 Konin
faxem: ( 63 ) 240 19 89,
pocztą elektroniczą: numery.vat@mofnet.gov.pl

KOMUNIKAT

Obsługa osób mających trudności w komunikowaniu się – obsługa w języku migowym ...czytaj dalej

KOMUNIKAT

Podatniku złóż swój PIT przez Internet
Najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego jest wysłanie go przez Internet
...czytaj dalej

KOMUNIKAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie uprzejmie informuje o utworzeniu w okresie trwania akcji rozliczeń podatkowych, telefonicznych punktów informacyjnych.
Poprzez telefoniczne punkty informacyjne uzyskacie Państwo informację na temat rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych. Informacja telefoniczna udzielana jest w dniach pracy Urzędu, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od godziny 7.30 do 18.00, pod numerem telefonów:
62 508 17 87
62 508 00 25

KOMUNIKAT


najczęstsze przyczyny występowania błędu 415 przy generowaniu wniosków o zwrot podatku od towarów i usług naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej.
pobierz prezentację ...czytaj dalej

KOMUNIKAT

Centralny Rejestr Krajowej Ewidencji Podatników

Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP ) będzie kompletną i zintegrowaną w skali kraju ewidencją podatników, która zdecydowanie usprawni i przyśpieszy proces rejestracji podmiotów i nadawania NIP, a także zapewni spójność i poprawność dla całego sytemu ewidencji podatników przez zintegrowanie w jednym miejscu danych ewidencyjnych podmiotów.
Uruchomienie od 1 września br. CRP KEP związane jest z koniecznością przeniesienia aktualnych danych ewidencyjnych znajdujących się w rejestrach lokalnych 400 urzędów skarbowych do jednego sytemu centralnego.

Migracja danych nie będzie miała wpływu na terminowość załatwiania spraw przez urzędy skarbowe. Osoby fizyczne rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej będą miały nadawane numery NIP w terminie 3 dni roboczych, zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o NIP. Pozostałe podmioty ubiegające się o nadanie numeru NIP uzyskają go w terminie wynikającym z art. 139 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
Sprawy związane z rejestracją, w tym w zakresie podatku od towarów i usług VAT również będą załatwiane w terminach ustawowych.

KOMUNIKAT

Oświadczenia zamiast zaświadczeń o dochodach

Od dnia 1 lipca 2011 r., na mocy art. 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja 2011 r., Nr 106, poz. 622) weszły w życie zmiany w art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz w art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).
...czytaj dalej

KOMUNIKAT


Informacja dotycząca numerów rachunków bankowych w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego z dnia 30.12.2010r.

Organizacje, które znajdują się w wykazie, a przy których nazwie w miejscu NR_rachunku widnieje wpis BRAK, proszone są o przesłanie brakujących informacji o rachunku bankowym z podpisem osób upoważnionych zgodnie z KRS do reprezentacji Organizacji na adres:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
Ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

KOMUNIKAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie informuje, że z dniem 1 października 2010 roku obsługę kasową będzie prowadził Bank Spółdzielczy w Pleszewie przy ulicy Kraszewskiego 11.

KOMUNIKAT

Eurocentrum innowacji i przedsiębiorczości, punkt konsultacyjny...czytaj dalej


KOMUNIKAT

Uwaga osoby ubiegające się o wydanie zaświadczeń lub potwierdzenia zgodności duplikatu, odpisu itp. w Urzędzie skarbowym w Pleszewie. Od dnia 1 stycznia 2007 roku zmienił się sposób uiszczania opłaty skarbowej. ...czytaj dalej


KOMUNIKAT

Terminy i tryb zwrotu nadpłat w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikających ze złożonych zeznań rocznych PIT oraz ich korekt za 2010r. ...czytaj dalej


KOMUNIKAT

Urząd Skarbowy w Pleszewie został wytypowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do wdrożenia projektu samooceny metodą CAF 2006.czytaj dalej


KOMUNIKAT

Od 1 lipca 2007 r. wnioski o interpretację prawa podatkowego należy składać do Izby Skarbowej w Poznaniu – biuro Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) w Lesznie... więcej